Stormvogels 64'
 
Voetbalclub te Achlum

Contributie voor het seizoen '23/'24 . 

 Jeugdleden tot 12  Jaar (1-9-2020 jonger dan 12 jaar)

Per Jaar

€ 50,-

Jeugdleden van 12 jaar tot 18 jaar 

Per jaar

€ 60,-

Seniorenleden (1-9-2020 18 jaar of ouder)

Per jaar

€ 105,-

 

Club van 50 !!

Dit zijn de leden van de club van 50 , wilt u hier onderdeel van uitmaken en onze mooie voetbalclub sponseren !

Neem dan contact op met een van de bestuursleden en word het geregeld . U bent welkom !!!!


Deelnemer via BF


G.L. Douna € 50,00
P.de Boer € 50,00
Hinne Groot € 50,00
A. Faber Wiersma EO € 50,00
Talsma Horeca Advisering Henk Talsma € 50,00
Ieteke Deelstra € 50,00
Wytske Vrieswijk € 50,00
Froukje Yntema € 50,00
Eke Beukema € 10,00
Fedde Reinsma € 50,00
Koen. Rozeboom € 50,00
Tjerk Postma Bouwbedrijf € 50,00
Peter Yntema € 50,00
H.de Bruin € 50,00
Anneke de Boer € 50,00
Gooitzen Greidanus € 50,00
DBB service Douwe € 50,00
Jelle Bruinsma € 50,00
Rennie '/ Oep van Dijk € 50,00
W.D. Sieswerda € 50,00
D.T. Gerlofsma € 50,00
G. Overal € 50,00
R.Vlieger € 50,00


Hoveniers bedrijf Faber € 50,00
Gert Been € 50,00
Penta Architecten € 50,00
J. de Boer € 50,00
Haiko Lageveen € 50,00
Hotze Steringa € 50,00
Velzen Afbouw € 50,00
Jan Oosterhaven € 50,00
F.W. Broersma € 50,00
P. van Dijk / Ida v/d werf € 50,00
Willem Overal Junior € 50,00
Daniel van Baarsen € 50,00
W. de Boer Wytze en Mariska € 50,00
Peter Jan Tijdeman € 50,00
Joris de Jong € 50,00
Steven en Yvonne Vrieswijk € 50,00
Bas Leijendekker € 50,00
Marco en Gerda Lanting € 50,00
Ronald Reinsma € 50,00
Ronald Zwart € 50,00
Romke Dunnewind € 50,00
Loonbedrijf Y. en W. Postma € 50,00
Andries Nieuwenhuis € 50,00
Wiebe Anema junior € 50,00
Jelte Hylkema € 50,00
Tymen Nieuwenhuis € 50,00
Siebe Postma € 50,00
Karin van der Heide € 50,00
Irene Kuiper Tanjabuurt € 50,00
Mario Smolenaars € 50,00
Roy Bosma - Nadieh Bruinsma € 50,00
Gerda Smitstra € 50,00
Tanja Wildeboer € 50,00
Reinoud Miedema € 50,00
Hugo Rozenboom € 50,00
O&R Kerstbomen € 50,00